Festiwal Piosenki Harcerskiej "Szekla"

Już niedługo, 14 czerwca 2014 odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Piosenki Harcerskiej "Szekla"!

Nie czekaj aż do wyczerpania się piosenek. Zgłoś swój zespół już dziś!


Zapisz się

Plakat festiwalu


Poniżej znajdziecie plakat tegorocznej edycji.Wróć na górę

Regulamin Festiwalu Szantowego oraz Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Hufca ZHP Pruszków "Szekla" 2014
 1. Informacje ogólne:

  1. Organizatorem festiwalu jest Sztab organizacyjny Festiwalu - członkowie Hufca ZHP Pruszków:

   1. Małgorzata Pilat

   2. Klaudia Sadowska

   3. Marcin Sikora

   4. Karol Niciński

   5. Wojciech Bieńkowski

   6. Adam Skowroński

  2. Festiwal organizowany jest dla zuchów, harcerzy, dzieci i młodzieży w wieku 6-21 lat.

  3. Termin i miejsce festiwalu: 14 czerwca 2014 r. w godzinach
   15-21:30, Park Mazowsze w Pruszkowie.


  4. Uczestnicy konkursu będą oceniani w trzech kategoriach: gromady (duże zespoły) zuchowe (dzieci do 10 roku życia), drużyny (duże zespoły) harcerskie oraz zespoły solowe (soliści i mniejsze zespoły).


  5. Zespoły i soliści wykonują przynajmniej jeden utwór.

  6. Jeśli wykonawcy zdecydują się na minimum dwa przygotowane przez siebie utwory ze względu na żeglarską obrzędowość Festiwalu jeden z prezentowanych utworów musi być szantą.


  7. Wszelkie odstępstwa od powyższych zapisów muszą być indywidualnie zgłoszone i rozpatrzone przez Sztab organizacyjny.

  8. W każdej z kategorii przewiduje się I, II, III miejsce, wyróżnienia (które mogą ale nie muszą zostać przyznane) oraz nagrodę publiczności tylko dla jednego wykonawcy spośród wszystkich kategorii. 


  9. Zwycięzcami konkursu zostają harcerze (uczestnicy), którzy zdobędą największą ilość punktów w ocenie jury lub publiczności.


  10. Decyzje jury są ostateczne i wszyscy uczestnicy Festiwalu uważają je za słuszne.

  11. Wszystkich Uczestników Festiwalu obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego.

  12. Wszelkie informacje można uzyskać:

   1. Na stronie internetowej Festiwalu

   2. Mailowo: szekla.pruszkow@gmail.com

   3. Pod numerem telefonu: 512260566 (Małgorzata Pilat) 1. Cele Festiwalu:


  1. Rozpowszechnienie szant, piosenki harcerskiej i turystycznej.


  2. Wyzwolenie inwencji twórczej uczestników.


  3. Wdrażanie do swobodnego prezentowania swoich umiejętności.


  4. Nawiązanie nowych przyjaźni.

  5. Integracja środowiska harcerskiego. 1. Kryteria oceniania:


  1. Znajomość tekstów piosenek.

  2. Muzyczna interpretacja.


  3. Oryginalność.


  4. Aranżacja.


  5. Prezentacja na scenie.


  6. Dobór repertuaru.

  7. Umundurowanie (dotyczy harcerzy) lub stroje specjalne.

 1. Kwestie organizacyjne:  1. Wszelkie zmiany osobowe dotyczące uczestnictwa w Festiwalu należy niezwłocznie zgłosić do organizatora najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem Festiwalu.

  2. Każda grupa musi mieć pełnoletniego opiekuna.


  3. Uczestnictwo w festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie nagrań audiowizualnych oraz zdjęć z występów do celów promocji Festiwalu
i Hufca ZHP Pruszków.

 1. Zgłoszenia
:

  1. Zgłoszenia uczestników należy dokonywać poprzez formularz internetowy:
   Nie później niż do 5.06.2014 r.

  2. Prezentowane utwory nie mogą się powtarzać, decyduje kolejność zgłoszeń.

  3. W przypadku zgłoszenia piosenki, która została już zakwalifikowana do Festiwalu lub zgłoszenia piosenki w oczach Organizatorów nieodpowiedniej do charakteru Festiwalu (np. wulgarnej) zgłoszenie będzie musiało być poprawione, o czym zgłaszający zostanie poinformowany.

  4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń (ponad 15 w każdej z kategorii) Organizator przewiduje możliwość dodatkowych przesłuchań kwalifikacyjnych. 1. Postanowienia końcowe:

  1. O wszelkich kwestiach których nie reguluje powyższy regulamin decyduje sztabu organizacyjny reprezentowany przez Szefów Festiwalowych.

  2. Regulamin obowiązuje od dnia 27.05.2014 r.

Wróć na górę

Kontakt

W sprawie festiwalu:

E-mail:

szekla.pruszkow@gmail.com

Tel:

512260566 (Małgorzata Pilat)

W sprawie zgłoszeń:

zgloszenia@pruszkow.zhp.pl


Wróć na górę

© Zespół ds. Systemów Informatycznych Hufca Pruszków ZHP